Klicka på det dokument du vill hämta ner. Då visas en förhandsgranskning av dokumentet. Klicka sedan på pilen uppe till vänster  (se bilden) för att hämta hem dokumentet till din dator.