Malmö Stad självservice

För dig som behöver ladda ner dokument eller ansökan som rör skolan hänvisar vi till  Malmö Stads  sida för självservice

Välj kategori "förskola och utbildning"


Lokala skoldokument
Klicka på det dokument du vill hämta ner. Då visas en förhandsgranskning av dokumentet. Klicka sedan på pilen uppe till vänster  (se bilden) för att hämta hem dokumentet till din dator.