Klassidor‎ > ‎Klass 7-9‎ > ‎Klass 9A‎ > ‎Information 8a-mu‎ > ‎

Omdömen för vårterminen

skickad 14 apr. 2016 00:17 av Okänd användare
Från och med den 18 april kan ni gå in på skola24 och se omdömet för de olika ämnena. Det står om eleven har uppnått målen eller inte, och är en vägledning för hur det har gått hittills i år. Detta är alltså inga betyg, men en indikation på om det finns en risk för att kunskapskraven inte uppnås inför betygssättningen i slutet av terminen. Om du fått en varning i ett ämne ska du och ämnesläraren stämma av och gör upp en plan för vad, hur och när du kan ta igen det du missat.

Med vänliga hälsningar
Camilla och Johanna
Comments