Klassidor‎ > ‎Klass 7-9‎ > ‎Klass 8D‎ > ‎

SO med Diana

                                                            SAMHÄLLSKUNSKAP: 
                     DEMOKRATI OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERDetta har vi gjort:

v. 34
- Utdelning av material
- Presentation av mig, Diana och ämnet
- Övning: Vad är politik? Vad är inte politik?
- Genomgång av begreppet politik
- Sociala medier och musik, politiska verktyg
- Lyssna på musik av Timbuktu

v.35
- Låna lärobok på biblioteket, Samhälle idag 8
- Övning och genomgång hur Facebook och andra sociala medier. Hur fungerar dessa politiskt? 
- Läsa 132-133
Vad skulle du vilja förändra och förbättra i samhället?
Skriv tre exempel med motivering!
- Vad betyder demokrati?
- I grupp gå igenom alla exempel hur vi vill förbättra samhället och demokratiskt enas om de två viktigaste

v.36
- Demokrati och våra grundlagar
- Andra samhällstyper som diktatur och anarki
- Flyktingkatastrofen i Europa
- Nyhetsbevakning

v. 37
- Planering av projekt "Att hjälpa"
- Möte med andra skolor eller grupper
- Vad innebär terrorism?
- Tillbakablick: 11 septemberattacken

v. 38
Faktainhämtning för en powerpoint
- Göra en presentation, Powerpoint
- Information på Gullvik och Nydala
- Information för år 6 på Augustenborgsskolan
- Vad är en flykting och migrant?

v. 39
- Jobba med europa-  och världskartan
- Hur ser flyktvägen ut?
VIKTIGA DATUM 
OCH 
LÄNKAR!


Comments