Klassidor‎ > ‎Klass 7-9‎ > ‎

So med Diana 9d

MATERIAL:
Levande historia 9
Material från mig, diskussions- och skrivmaterial
"Om detta må ni berätta..." Länk finns i kommentarfältet längst ner
ANDRA VÄRLDSKRIGET

Vecka 2-3
 • Repetition av Freden i Versailles
 • Nazism- en ideologi
 • Nazisterna tar makten
 • Nyhetsbevakning: Paris och dödsskjutningarna
 • Raslagarna och Kristallnatten: Läsa och diskutera!
 • Skriva en jämförelse av Utöya och Kristallnatten. Visa också hur och varför historia användas idag
Vecka 4
 • Läsa igenom ett färdigt exempel av uppgiften och gå igenom din egen. Uppgift: Plocka ut vad som är bra i din text och vad som bör bli bättre
 • Byt text med en kompis och läs varandras
 • Filmvisning: Världens undergång
 • Kriget 1939-1940
Vecka 5
 • Förintelsens minnesdag
 • Dokumentär "Shoah"

 • Diskussionsfrågor om Förintelsen
 • Genomgång av LPP, kunskapskrav och bedömning

Vecka 6
 • Arbeta med krigsförloppet enskilt för att sedan redovisa det muntligt i grupp. 
 • Elever från 9d berättar om sin resa till Auschwitz
Vecka 7
 • Redovisa din del av krigsloppet i tvärgrupper
 • Planera provdag
 • Krigets konsekvenser
 • Begreppslista
 • Nyhetsbevakning: Ukraina/Ryssland, IS, Kalla kriget.
Vecka 8
 • Genomgång inför provet
 • Diskussion kring rasism
 • Nyhetsbevakning
 • Planering av kommande arbetsområde
Vecka 9
 • Genomgång av hinduismen
 • Låna "Religion och liv 9" på biblioteket
Vecka 10
 • Genomgång av religionsfrågorna
 • Diskussion kring de monoteistiska religionerna
 • Prov i historia
Vecka 11
 • Arbeta med uppgifterna 1-5d: Skriv i er skrivbok
 • Prov för dig som inte var här förra veckan
Vecka 12
 • Genomgång av hinduismen och buddhismen
 • Fördjupningsfråga: Kastsystemet
Vecka 13

Vecka 14
 • PÅSKLOV

Vecka 15
 • Dokumentär: Kastlösa
 • Diskussion: Religion och politik
 • Hur påverkas det indiska samhället av religion? Analysövning!
 • Jobba vidare med uppgifterna 6C och 7C
 • Fråga 8A: Fundera på begreppet förlåtelse och gör en mindmap

Vecka 16
 • Fråga 8B: Läs häftet du fått av mig. Vilka är de tre etiska modellerna? 
 • Läs igenom texten om Scott. Fundera hur du hade agerat? Vilken etisk modell passar in i ditt sätt att tänka?
 • Genomgång av fråga 8a och 8b
 • En individuell skrivuppgift som ska göra under lektionstid
Vecka 17

Vecka 18
 • Genomgång av betygskriterier för geografi
 • Diskussion kring vad som krävs inför nationella provet i geografi
 • Läsa sammanfattningshäftet: geografi t o m sid
 • Gamla nationella prov
LÄXA OCH FÄRDIGA ARBETSMOMENT:

23/1: Klar med jämförelsen "Utöya och Kristallnatten"

27/1: Alla ska ha gått igenom sin jämförelse med mig. Om du inte gjort det, boka en tid med mig.

28/1: Läs sid 344-358 i historieboken

30/1: Diskussionsfrågorna om förintelsen ska vara klara. Ej fråga 1  och 4. 

30/1: Ställ frågor om LPP:n om något är oklart. 

4/2 och 6/2: Läs er sidor till arbetet med krigsförloppet. Se vilka sidor du har längst ner på sidan. Klicka på rätt fil.

13/2: DIN HISTORISKA HÄNDELSE:

            - Redogör för din händelse, var, när, hur

            - Förklara vilken roll din händelse har haft under krigets gång

            -  Vad förändrades i samband med din händelse? Hur och för vem?


PROVDATUM: 6 mars Andra världskriget


7/4: Skrivuppgift: Kastsystemet- rättvist eller orättvist

17/4: Skrivuppgift: Etik och Moral.
Glöm inte ta med dina nedskrivna punkter eller mind map!
     
"Ordet förlåtelse är ett viktigt etiskt begrepp. Resonera varför förlåtelse kan vara viktigt både för den som ber om förlåtelse men även för den som förlåter?"


Läxa: Läs igenom hela häftet till 5/5 


NATIONELLA PROV I SO: GEOGRAFI

1. DELPROV A: MÅNDAG 11 MAJ KL 08.30-10.40

2. DELPROV B: TISDAG 12 MAJ KL 08.30-10.40

KOM I TID!
ĉ
ABGR Admin,
23 jan. 2015 07:07
ĉ
ABGR Admin,
13 feb. 2015 04:39
ĉ
ABGR Admin,
27 jan. 2015 01:20
ĉ
ABGR Admin,
30 jan. 2015 06:47
ć
ABGR Admin,
3 feb. 2015 01:15
Ċ
ABGR Admin,
8 maj 2015 00:46
Comments