Kontakta Augustenborgsskolan

Augustensborgsskolan
Ystadvägen 50
214 45, Malmö

Expeditionen
Tel: 040-34 91 00
Email: info.augustenborgsskolan@malmo.se

Dorela Bölezek
Admininistrativ chef
dorela.bolezek@malmo.se
040-34 74 44

Ulrika Prössel - Eriksson
Rektor


Marion Schöttelndreier
Bitr.rektor 7-9
marion.schottelndreier@malmo.se
0768- 71 44 73


Ulrika Fausö
Bitr. rektor F-3, Rosenholmsskolan