Kontakta Augustenborgsskolan

Augustensborgsskolan
Ystadvägen 50
214 45, Malmö

Expeditionen
040-34 91 00

Administrationen
040-34 91 01
040-34 91 33

Admininistrativ Chef
040-34 74 44Ulrika Prössel - Eriksson
Rektor


Claes Andersson
Bitr. rektor 7-9, Augustenborgsskolan

Marion Schöttelndreier
Bitr.rektor 7-9
marion.schottelndreier@malmo.se
0768- 71 44 73


Ulrika Fausö
Bitr. rektor F-3, Rosenholmsskolan