Senaste nytt


Skolval 2018

skickad 6 sep. 2018 23:37 av Dorela Bölezek   [ uppdaterad 7 sep. 2018 00:43 ]

Tisdagen den 4/9 genomförde eleverna på Augustenborgsskolan ett riksdagsval. Såhär skriver eleverna som organiserade skolvalet 2018:


Hej alla.


Tack så jättemycket till ALLA ER som kom och ställde upp i skolvalet. Det har varit så kul att jobba med det och se att det faktiskt var många fler än vi som tyckte att detta var intressant.  Vi tycker att det är viktigt att man gör sin röst hörd så vi tillsammans kan bidra till ett bättre samhälle. Vi kanske fortfarande är för små för att rösta i det riktiga valet men vi är aldrig för små för att kunna påverka. Det var så spännande att diskutera olika saker med de olika eleverna speciellt med de från högstadiet som vi alltid tyckt vart läskiga, men det var dem faktiskt inte. De var snälla mot oss. Tack för en härlig demokratisk förmiddag.

Hälsningar

4:orna och 9B


                                                                         https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/abgr/senaste-nytt/_draft_post-23/20180904_063830191_iOS.jpg

Detta utskick gäller EJ skolans verksamhet!

skickad 5 sep. 2018 02:09 av Dorela Bölezek

Se bifogade filer. Ni som fått detta i er brevlåda, observera att detta inte gäller vår verksamhet utan är ett politiskt utskick inför valet!  Skola och fritidshem är alltså inte stängt på fredag!

Höstterminen börjar torsdagen den 16 augusti

skickad 6 juli 2018 05:51 av Dorela Bölezek   [ uppdaterad 9 aug. 2018 06:41 ]

Förskoleklass
Rosenholmsskolan: F-klass börjar kl. 9.00 och eleverna är i skolan fram till kl. 11.00. Ingen lunch serveras denna dag.

Augustenborgsskolan: F-klass samlas på lilla skolgården kl. 9.00 och slutar kl. 11.00. Ingen lunch serveras denna dag.

Årskurs 1-3
Samling kl. 8.20 på lilla skolgårdenSkoldagen avslutas kl. 12.30. Lunch serveras denna dag.

Årskurs 4-6
Samling kl. 8.20 på lilla skolgården. 
Skoldagen avslutas kl. 13.30. Lunch serveras denna dag.

Årkurs 7
Samling kl. 8.30 på stora skolgården. Skoldagen avslutas kl. 13.30. Lunchserveras denna dag.

Årskurs 8-9
Samling i respektive klassrum kl. 8.20. Skoldagen avslutas kl. 13.30. Lunch serveras denna dag.


Välkomna önskar Augustenborgsskolan och Rosenholmsskolan!

Behandling av personuppgifter för elever och vårdnadshavare

skickad 1 juni 2018 06:20 av Dorela Bölezek   [ uppdaterad 1 juni 2018 06:29 ]

I Malmö stads skolor och grundskoleförvaltning värnar vi om din och ditt barns personliga integritet och eftersträvar en hög nivå på dataskydd. Det är viktigt att du tar del av denna information och känner dig trygg i vår behandling av era personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Personuppgiftsansvarig är den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer 
ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.
Grundskolenämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som utförs inom nämndens verksamhetsområde.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, t ex namn, adress och personnummer.

Vad är en behandling av personuppgifter?
Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som sker med personuppgifter. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka kategorier av personuppgifter samlar vi in om elever och vårdnadshavare och varför?
Grundskoleförvaltningen hanterar personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, användarid och foto.

Syftet med våra behandlingar av personuppgifter är att bedriva utbildning vilket omfattar bl a mottagande i skolan, elevadministration, elevernas undervisning, individuell utvecklingsplan (IUP) och betygsättning, elevhälsa, beslut om stödåtgärder, beslut om disciplinära åtgärder, IT-plattformar, systematiskt kvalitetsarbete och information.

Lagliga grunder för behandling av personuppgifter i skolans verksamhet kan t.ex. vara att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Varifrån hämtar vi era personuppgifter?
Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, så samlar vi också in uppgifter från andra källor. Exempelvis hämtar vi personuppgifter från befolkningsregistret (Skatteverkets folkbokföring).

Vilka kommer vi att dela era personuppgifter med?
Vi kan komma att dela era personuppgifter med våra leverantörer av elevsystem och undervisningsverktyg, som är s.k. personuppgiftsbiträden till oss. Vi delar även dina uppgifter med myndigheter som vi är skyldiga att leverera uppgifter till.

Var behandlar vi era uppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Enligt dataskyddsförordningen är överföring av personuppgifter utanför EU/EES endast tillåtet under vissa omständigheter. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
När Grundskoleförvaltningen behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter. Dessa handlar om att du ska kunna ha kontroll över dina egna personuppgifter. Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar begränsas vissa av dessa rättigheter.

Du har rätt att:
• begära tillgång till dina personuppgifter
• begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
• invända mot behandling av dina personuppgifter
• begära dataportabilitet
• återkalla eventuellt samtycke: om du återkallar ditt samtycke gäller detta från den dag som återkallelsen skedde
• klaga på grundskoleförvaltningens behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?
Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter - kontakta i första hand grundskoleförvaltningen som inhämtat personuppgifterna.

Grundskoleförvaltningen 040-34 90 90
Malmö stad grundskola@malmo.se
205 80 Malmö

Du kan också kontakta Malmö stads dataskyddsombud.
Dataskyddsombud Malmö stad 040-34 10 57
Stadskontoret dataskyddsombud@malmo.se
Förvaltningsavdelningen
205 80 Malmö

Pressmeddelande 16 februari 2018 - Malmö FF och Markus Rosenberg inspirerar femteklassare att äta rätt

skickad 16 feb. 2018 00:37 av ABGR Admin   [ uppdaterad 18 feb. 2018 00:50 ]

Pressmeddelande 16 februari 2018

 

Malmö FF och Markus Rosenberg inspirerar femteklassare att äta rätt

 

Igår kväll besökte Malmö FF:s Markus Rosenberg Augustenborgsskolan i Malmö. Han deltog vid ett föräldramöte med skolans femteklassare. Mötet var en del av ett temaarbete som eleverna arbetar med om kost och motion och dess betydelse för skolresultat. Markus gav sin syn på kosten, framför allt hur viktigt det är att verkligen börja dagen med en bra frukost. 


- Kosten är oerhört viktig för mig, säger Markus Rosenberg. Jag är mycket noga med vad jag äter, oavsett om det är matchdag eller en vanlig dag är det grundläggande att äta på ett bra sätt så att jag mår bra. Frukosten är det viktigaste målet för mig! 

- Vår strävan är att alla elever ska nå så långt som möjligt i sitt skolarbete och det är vår bestämda uppfattning att kosten påverkar elevernas skolresultat, säger Augustenborgsskolans förstelärare Joakim Björkman. Detta är en del av ett skolövergripande hälsofrämjande arbete. 

- Denna kvällen var en fantastisk uppstart på vårt årliga temaarbete kring ”Kost, rörelse och hälsa” i årskurs 5, säger Jonas Björkman vidare. Vi nådde både elever och vårdnadshavare. Tillsammans med MFF hoppas vi kunna påverka de val man gör för en hälsosammare livsstil. 

- Kost och motion är viktiga komponenter för att våra elever ska lyckas med sitt skolarbete, säger skolans rektor Ulrika Prössel Eriksson. Skolan arbetar bland annat med aktiva raster på lågstadiet och har pulsträning som valbart ämne på högstadiet. Vi har också brainbreaks i vissa årskurser för att gynna elevernas inlärning.  Det är aktiva pauser som ofta innehåller fysisk rörelse och koordination, vilket skärper koncentrationen och förbättrar inlärningsförmågan.  

I höstas tog Augustenborgsskolan kontakt med Malmö FF för att diskutera om klubben kunde hjälpa till med att inspirera eleverna till att välja en hälsosam kost. 

- Vi tvekade aldrig när de tog kontakt med oss, säger Malmö FF:s VD Niclas Carlnén. Detta ligger helt i linje med en av våra värderingar som är att ge unga kraft att växa. Det ligger också i linje med vår filosofi att våra spelare engagerar sig, kommer ut i det övriga samhället och delar med sig av klubbens och deras personliga syn på mat. 

- Vi kommer under våren även att bjuda in eleverna att komma till oss på Stadion och äta frukost med hela A-lagstruppen. Då får vi möjlighet att berätta ännu mer om hur viktigt det är att äta på rätt sätt. 

Tanken med samarbetet är att det ska bli en årlig återkommande verksamhet där Augustenborsgsskolans elever i årskurs fem är målgruppen.

 

 

 

Viktig information kring föräldramöte och Infomentor 180122

skickad 8 jan. 2018 06:11 av ABGR Admin

Vi fortsätter att utveckla våra skolor mot allt högre kvalitet och nu är det dags att ta ett viktigt steg mot ännu bättre studieresultat för våra elever.

Vi kommer att införa ett internetbaserat system – InfoMentor – som gör det möjligt för alla föräldrar och elever att följa planeringen och kunskapsutvecklingen.


För att få tillgång till detta behöver du som vårdnadshavare komma på detta informationsmöte för att få information och ta emot inloggningsuppgifterna.


Föräldramötet består av två delar – dels informationen om InfoMentor och dels ett klassmöte.


Möte, tid och plats (skriv ut pdf)

Årskurs F-2

Augustenborgsgårdens aula kl 17:30, InfoMentor.

Därefter föräldramöte i resp klass. Rosenholmsskolans klasser har sina möten i rytmik-bild- resp Tx-slöjdsalen enligt klasslärarnas anvisningar.


Årskurs 3-5

Augustenborgsgårdens aula kl 18:00, InfoMentor.

Därefter föräldramöte i resp klass. Rosenholmsskolans klass 3c är i Rytmiksalen.


Årskurs 6-9

Föräldramöte i resp klassrum enligt anvisningar från mentorerna kl 18:00.

Augustenborgsgårdens aula kl 18:45, InfoMentor.


Tolk på arabiska och somaliska kommer att vara på plats i aulan.


Välkomna tillbaka till en ny termin på Augustenborgs- och Rosenholmsskolan!

skickad 8 jan. 2018 03:32 av Love Zitko

Välkommen tillbaks till en ny termin onsdag den 10 januari.

Vi läser enligt schema hela dagen.

 

Personal och Skolledning

Information om avslutningsdagen fredagen den 22 december, 2017 och InfoMentor.

skickad 18 dec. 2017 02:02 av ABGR Admin

Avslutningsdagen den 22 december är det de vanliga schematiderna som gäller för eleverna fram till kl 13 och lunch serveras precis som vanligt. Vi kommer att ha skolavslutning för elever i aulan men tyvärr kommer det inte att finnas plats för föräldrabesök just där.

Onsdag 10 januari startar vårterminen enligt schema.

Måndag 22 januari kommer vi att ha föräldramöte. Under kvällen kommer information hållas om InfoMentor. Detta är ett system som kommer stötta elevernas lärande och underlätta kommunikationen mellan hem och skola. Inbjudan till föräldramötet kommer vecka 2.

 

Vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Tack för ert engagemang och goda samarbete!  

 

Skolledningen

Information kring incident på skolgården

skickad 8 dec. 2017 05:29 av ABGR Admin

Vi vill informera om att en elev, torsdag 7 december, på väg från hemmet till skolan blivit skrämd av en man på skolgården. Eleven fick hjälp av personal på skolgården. Detta skedde utanför ordinarie rasttid. Skolan har nu utökat vuxennärvaron på skolgården.

En polisanmälan är gjord och det är nu ett ärende för polisen.

 

Skolledningen

Information om fotografering på skolan

skickad 23 okt. 2017 09:50 av Love Zitko

Fotograferingen blev inställd idag, 171023, på grund av sjukdom. För de elever som inte kunde fotograferas idag är nytt datum 171106.  Imorgon  är det fotografering  för de elever som är inbokade.

1-10 of 82