Senaste nytt


Nytt datum för inträdesprov till musikklass!

skickad av Dorela Bölezek   [ uppdaterad ]

Inträdesproven till musikklass kommer att hållas under perioden
17 - 19 december 2018


Så här söker du till musikklasserna

Fyll i ansökningsblanketten som du laddar ner längst ner på sidan.

Skicka blanketten till:

Augustenborgsskolan
Ystadvägen 50
             214 45 Malmö               

Märk kuvertet med  "Ansökan till musikklass"

Vi kommer att kalla alla sökande till ett test där eleven får visa de mest grundläggande musikaliska förmågorna.

Så här förbereder du dig inför testet

Testet innehåller en lyssningsövning, ett rytmhärmningstest och ett sånghärmningstest.
Dessutom ska du välja en valfri sång som du tycker om att sjunga.
Om du spelar något instrument är det bra om du förbereder ett litet stycke eller låt som du tycker om att spela.
Det är dock inget krav att spela ett instrument.

 

Har du frågor kring musikklasserna så kan du kontakta musiklärare Marie Larsdotter på:

tel: 040-349113            

Kulturdagen

skickad 26 okt. 2018 07:02 av Dorela Bölezek   [ uppdaterad 26 okt. 2018 07:03 ]

Eleverna i årskurs 4 har i samarbete med elever från klass 9B under veckan i samband med FN-dagen den 24/10 arrangerat en kulturdag/kväll.


Elever behöver Kultur! Lika självklart som det är med friluftsdagar ska det vara med kulturdagar. Elever kan inte bara förväntas producera kultur, de måste få bli kulturkonsumenter och lotsas in i den världen också. Målet är att eleverna ska känna sig hemma i kulturlivet.

Augustenborgsskolan är en skola med ett enormt kulturellt utbud och vi ville ju såklart att våra elever i årskurs 4 skulle få ta del av varandras.

Eleverna fick inför denna kulturdag intervjua sina föräldrar om deras skolgång i hemländerna samt hur skolsystemet ser ut. 

De skulle ta reda på vilka likheter respektive olikheter det fanns. Var skolmaten gratis? Fick man verkligen betyg redan från lågstadiet i vissa länder?


Flera härliga diskussioner uppstod under lektionerna bland eleverna som sedan blev en naturlig övergång till vänskap.
Denna dag/kväll träffades alla elever med respektive föräldrar och släkt på skolan i hade olika, gemensamma aktiviteter. Detta för att skapa en vi-känsla och för att mötas över gränserna, bygga nya relationer och kanske finna en ny vän.

Föräldrarna tog med sig mat från sina hemländer vilket i sin tur ledde till flera olika läckra kulturella buffébord med mat från världens alla hörn.
Den blev mycket lyckad kväll med lite över 100 personer som dök upp.

Kvällen avslutades med en Kahoot tävling. Elever vs Föräldrar i ”Är du smartare än en fjärdeklassare”…..och föräldrarna vann
(vi skyller på att flera elevers telefoner blev urladdade mitt under spelets gång).

      


Konsert Mellanstadiet 23/10 & Högstadiet 25/10

skickad 23 okt. 2018 04:55 av Dorela Bölezek

    


Anmälan till AGB - Skol IF

skickad 19 okt. 2018 00:11 av Dorela Bölezek   [ uppdaterad 19 okt. 2018 00:17 ]

Hej! 

Vi är AGB - Skol IF och vi är en förening för ungdomar och barn. 
Vårt Skol-IF är en del av aktiv Augustenborg och vår strävan är att få in mer hälsa, rörelse och ledarskap som i sin tur ska ge integration mellan unga och äldre på skolan. 
AGB skol IF består av oss 15 ledare från årskurs 7 som i samarbete med Skånes Skolidrottsförbund har fått förmånen att gå
ULU -unga leder unga, en certifierad ledarskapsutbildning. 
Vi blir den första Ungdomsstyrda Skol-IF här på skolan och vi hoppas att ert barn vill hänga med!

Det är helt gratis att bli medlem och det enda som behövs är att fylla i formuläret som finns bifogat.


Lappen lämnas till barnets fritidsavdelning (Diamanten) Senast Fredagen den 26/10

Musikcafé med 7A - Onsdagen den 17/10

skickad 15 okt. 2018 03:20 av Dorela Bölezek


UNGA LEDER UNGA

skickad 12 okt. 2018 01:14 av Dorela Bölezek

På Augustenborgsskolan arbetar vi med att stärka våra elever och ge dem ansvar. Vi är alla Augustenborgsskolan tillsammans. Ett led i detta arbete är att erbjuda elever i årskurs 7 ledarutbildning genom Unga leder unga.  15 härliga sjuor har gått utbildning under en helg. Dessa kommer driva skolans Skol IF samt arrangera och leda aktiviteter på skolan efter ordinarie skoltid för yngre elever.

Vi ser fram emot spännande aktiviteter efter höstlovet!

Denna utbildning erbjudas elever i årskurs 7 varje läsår. 

   


Skolval 2018

skickad 6 sep. 2018 23:37 av Dorela Bölezek   [ uppdaterad 7 sep. 2018 00:43 ]

Tisdagen den 4/9 genomförde eleverna på Augustenborgsskolan ett riksdagsval. Såhär skriver eleverna som organiserade skolvalet 2018:


Hej alla.


Tack så jättemycket till ALLA ER som kom och ställde upp i skolvalet. Det har varit så kul att jobba med det och se att det faktiskt var många fler än vi som tyckte att detta var intressant.  Vi tycker att det är viktigt att man gör sin röst hörd så vi tillsammans kan bidra till ett bättre samhälle. Vi kanske fortfarande är för små för att rösta i det riktiga valet men vi är aldrig för små för att kunna påverka. Det var så spännande att diskutera olika saker med de olika eleverna speciellt med de från högstadiet som vi alltid tyckt vart läskiga, men det var dem faktiskt inte. De var snälla mot oss. Tack för en härlig demokratisk förmiddag.

Hälsningar

4:orna och 9B


                                                                         https://sites.google.com/a/skola.malmo.se/abgr/senaste-nytt/_draft_post-23/20180904_063830191_iOS.jpg

Detta utskick gäller EJ skolans verksamhet!

skickad 5 sep. 2018 02:09 av Dorela Bölezek

Se bifogade filer. Ni som fått detta i er brevlåda, observera att detta inte gäller vår verksamhet utan är ett politiskt utskick inför valet!  Skola och fritidshem är alltså inte stängt på fredag!

Höstterminen börjar torsdagen den 16 augusti

skickad 6 juli 2018 05:51 av Dorela Bölezek   [ uppdaterad 9 aug. 2018 06:41 ]

Förskoleklass
Rosenholmsskolan: F-klass börjar kl. 9.00 och eleverna är i skolan fram till kl. 11.00. Ingen lunch serveras denna dag.

Augustenborgsskolan: F-klass samlas på lilla skolgården kl. 9.00 och slutar kl. 11.00. Ingen lunch serveras denna dag.

Årskurs 1-3
Samling kl. 8.20 på lilla skolgårdenSkoldagen avslutas kl. 12.30. Lunch serveras denna dag.

Årskurs 4-6
Samling kl. 8.20 på lilla skolgården. 
Skoldagen avslutas kl. 13.30. Lunch serveras denna dag.

Årkurs 7
Samling kl. 8.30 på stora skolgården. Skoldagen avslutas kl. 13.30. Lunchserveras denna dag.

Årskurs 8-9
Samling i respektive klassrum kl. 8.20. Skoldagen avslutas kl. 13.30. Lunch serveras denna dag.


Välkomna önskar Augustenborgsskolan och Rosenholmsskolan!

Behandling av personuppgifter för elever och vårdnadshavare

skickad 1 juni 2018 06:20 av Dorela Bölezek   [ uppdaterad 1 juni 2018 06:29 ]

I Malmö stads skolor och grundskoleförvaltning värnar vi om din och ditt barns personliga integritet och eftersträvar en hög nivå på dataskydd. Det är viktigt att du tar del av denna information och känner dig trygg i vår behandling av era personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Personuppgiftsansvarig är den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer 
ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.
Grundskolenämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som utförs inom nämndens verksamhetsområde.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, t ex namn, adress och personnummer.

Vad är en behandling av personuppgifter?
Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som sker med personuppgifter. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka kategorier av personuppgifter samlar vi in om elever och vårdnadshavare och varför?
Grundskoleförvaltningen hanterar personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, användarid och foto.

Syftet med våra behandlingar av personuppgifter är att bedriva utbildning vilket omfattar bl a mottagande i skolan, elevadministration, elevernas undervisning, individuell utvecklingsplan (IUP) och betygsättning, elevhälsa, beslut om stödåtgärder, beslut om disciplinära åtgärder, IT-plattformar, systematiskt kvalitetsarbete och information.

Lagliga grunder för behandling av personuppgifter i skolans verksamhet kan t.ex. vara att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Varifrån hämtar vi era personuppgifter?
Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, så samlar vi också in uppgifter från andra källor. Exempelvis hämtar vi personuppgifter från befolkningsregistret (Skatteverkets folkbokföring).

Vilka kommer vi att dela era personuppgifter med?
Vi kan komma att dela era personuppgifter med våra leverantörer av elevsystem och undervisningsverktyg, som är s.k. personuppgiftsbiträden till oss. Vi delar även dina uppgifter med myndigheter som vi är skyldiga att leverera uppgifter till.

Var behandlar vi era uppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Enligt dataskyddsförordningen är överföring av personuppgifter utanför EU/EES endast tillåtet under vissa omständigheter. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
När Grundskoleförvaltningen behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter. Dessa handlar om att du ska kunna ha kontroll över dina egna personuppgifter. Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar begränsas vissa av dessa rättigheter.

Du har rätt att:
• begära tillgång till dina personuppgifter
• begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
• invända mot behandling av dina personuppgifter
• begära dataportabilitet
• återkalla eventuellt samtycke: om du återkallar ditt samtycke gäller detta från den dag som återkallelsen skedde
• klaga på grundskoleförvaltningens behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?
Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter - kontakta i första hand grundskoleförvaltningen som inhämtat personuppgifterna.

Grundskoleförvaltningen 040-34 90 90
Malmö stad grundskola@malmo.se
205 80 Malmö

Du kan också kontakta Malmö stads dataskyddsombud.
Dataskyddsombud Malmö stad 040-34 10 57
Stadskontoret dataskyddsombud@malmo.se
Förvaltningsavdelningen
205 80 Malmö

1-10 of 88