Senaste nytt‎ > ‎

Information till målsmän och elever

skickad 1 dec. 2015 08:41 av Elsa Hansen

 

Augustenborgsskolan med i pilotprojekt som innebär att skolan tar emot ett flertal nyanlända högstadieelever vid ett och samma tillfälle

Språkcentralen är den enhet inom grundskoleförvaltningen där Malmö stad samlat kompetens och resurser för att möta nyanlända skolbarn på ett bra och effektivt sätt. Språkcentralen organiserar Malmös inskrivning av samtliga skolbarn, modersmålsundervisning, studiehandledning samt Mottagningsskolan Mosaik.

Mottagningsskolan Mosaik är den första skolan nyanlända barn möter när de kommer till Malmö. Under 2015 har hittills (30 nov 2015) 1049 nyanlända skolbarn i årskurs 0­-9 registrerats i Malmö. När en elev är klar med sin skolgång på Mottagningsskolan Mosaik lämnar eleven skolan för att fortsätta sina studier på en ny skola i Malmö, så kallad utslussning. Kötiden för elever som skrivits in på Mottagningsskola Mosaik för skolstart börjar bli lång.

Mottagningsskolan Mosaik provar därför en ny modell där två skolor i Malmö blir föremål för utslussning av elever i större omfattning, Augustenborgsskolan är en av dessa skolor. Modellen innebär att skolan tar emot ett flertal nyanlända högstadieelever vid ett och samma tillfälle. De elever som bedöms kunna komma direkt ut till befintliga klasser är de som har god skolbakgrund från sina hemländer och goda kunskaper i sitt modersmål.

De pedagogiska vinster som kan komma ur detta projekt är till exempel att eleverna är största delen av skoltiden i en svensktalande miljö, de har tvåspråkiga klasskamrater, de är inkluderade i en svensktalande skola och miljö och de får utbildning av personal som är kompetenta när det gäller genrepedagogik och som är medvetna om språkets betydelse i alla ämnen.

I mitten av december kommer Augustenborgsskolan att ta emot 15 nyanlända högstadieelever.
Elsa Hansen
rektor Augustenborgsskolan och Rosenholmsskolan
Comments