Här lär vi tillsammans i en trygg miljö.

Alla vill och alla kan.

Välkommen till Augustenborgsskolans pedagogiska webbplats. För information om studiedagar, lov och läsårstider se malmo.se Våra elever kan följa sitt lärande och utveckling via Infomentor och Google Classroom .

Aktuellt

Välkomna till föräldramöte onsdagen den 30 januari

Mötet består av två delar – dels en gemensam generell information i Aulan & matsalen enligt nedanstående schema och dels ett klassmöte där klasslärare och mentorer informerar om bland annat InfoMentor, Aktiva Augustenborg, frånvarotrappan, den pedagogiska utvecklingen på skolan, vad eleverna arbetar med just nu etc.