Här lär vi tillsammans i en trygg miljö.

Alla vill och alla kan.

Välkommen till Augustenborgsskolans pedagogiska webbplats. För information om studiedagar, lov och läsårstider se malmo.se Våra elever kan följa sitt lärande och utveckling via Infomentor och Google Classroom . Rosenholmsskolan har en egen pedagogisk webbplats.

Aktuellt

Följ våra aktiviteter på skolan nedan. För övrig information se "Skolledningen informerar"