Digitala verktyg

Infomentor

Detta digitala verktyg är vårt bedömningssystem. Här kan elever och vårdnadshavare hitta information om elevers framgångar, kontakt till skolan samt få information från skolan.

Google Drive
Google Classroom

Elevernas digitala arbetsverktyg i Google

Alla Malmö Stads grundskolor har tillgång till G Suite, eller Google verktyg och Chromebooks där de kan arbeta med verktygen.

Google Drive - elevernas arbeten sparas i Googles moln Google Drive. Här kan de kan spara sina dokument som de gör i Docs, Presentationer och Kalkylark. Det går även att spara andra typer av filer som videos och bilder.

När eleverna använder sig av G Suite har de en epostadress som de använder för att logga in på sina Chromebooks.

För att underlätta organisationen av alla filer eleverna producerar under sina skoltid, använder vi oss av Google Classroom. Där lägger läraren ut information, inlämningsuppgifter och diskussionsfrågor som endast eleverna har tillgång till och som de kan få återkoppling på. Du som vårdnadshavare kan kontakta undervisande lärare och be om att få en veckouppdatering från Classroomen som berör ditt barn.

Här kan du testa på hur en Chromebook fungerar i Googles simulator.