Likabehandlingsplan

Här kan du läsa om hur vi systematiskt arbetar med likabehandling inom skolorna och fritidshemmen.