Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Augustenborgsskolans plan för att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda arbetet mot diskriminering och kränkande behandling