Aktiva Augustenborg

På Augustenborgsskolan vill vi genom medvetna val inom kost och rörelse skapa bästa tänkbara förutsättningar för att våra elever ska nå kunskapsmålen. Vi har därför startat något som vi kallar för ”Aktiva Augustenborg”. Med hjärnstärkande aktiviteter i och utanför klassrummet vill skolan bidra till positiva effekter för våra elevers lärande.

Aktiva Augustenborg innebär att vi arbetar med:

Raster

 • Har tydliga aktiviteter på alla raster som organiseras av fritidsledaren Pascal. Han visualiserar veckans aktiviteter så att alla elever i årskurs F-6 vet vad som kommer att ske respektive veckodag.
 • Skolan har två elevkoordinatorer, Nasir och Jonas, som speciellt aktiverar eleverna i årskurs 7-9 på alla raster.
 • 07.30-08.10 varje måndag, tisdag, torsdag och fredag är Pascal ute på skolgården och aktiverar eleverna med bollar, styltor och bollar.
 • Eleverna i årkurs F-3 har rastval där lärarna tillsammans med eleverna sätter agendan.

Klassrummet

 • Varvar lektionerna med brainbreaks för att aktivera hjärnan med olika korta utmaningar som lockar till skratt och glädje. Det innebär att eleverna får ny energi och återfår fokus på lektionsmålet.
 • Bedriver varierad undervisning i klassrummen där vi bland annat använder oss av ståbord och rörliga stolar.
 • Vi använder väggar och fönster som ”whiteboardtavlor” där eleverna gruppvis kollaborativt får lösa uppgifter.

Aktivt Rum

 • Med "Aktivt rum" får elever möjlighet att vara med och vågar vara aktiva tillsammans.
 • Fysisk aktivitet är ett debatterat ämne, speciellt i skolan och ambitionen att kunna aktivera våra elever inomhus är stor och utmanande. Det aktiva rummet har en central roll i att bygga och stärka elevernas utveckling och prestationer under skoldagen, där det behövs en mötesplats för olika aktiviteter och lekar inomhus.
 • Många aktiviteter går ut på att aktivera eleverna och höja deras motivation till en bättre skoldag genom b. l.a. lekar, pussel och brädspel, men även Brain breaks och milda övningar av olika slag.

KROPPEN BÄR MAN ALLTID MED SIG, OAVSETT VAR I LIVET MAN HAMNAR

Hjärnjoggen

 • Inleder varje torsdagmorgon med ”Hjärnjoggen”. Elever i årskurs 5-9 träffas klockan 07.00 och springer en runda tillsammans.
 • Efter ”Hjärnjoggen” har vi 20 minuters pulshöjande träning tillsammans. Morgonen avslutas med att alla deltagare äter en bra frukost tillsammans.

Kost med MFF

Skolans matsal serverar dagligen en stor variation på olika sallader och mat.

Vi har ett årligt samarbete tillsammans med MFF och eleverna i skolår fem kring kost och rörelse som bygger på fyra steg:

 • Ett kostarbete där man teoretiskt tittar på kostens betydelse för kroppen och knoppen.
 • Frukostens och den övriga kostens betydelse för att man ska nå sina mål som idrottsman/kvinna med represtentanter från MFFs A-trupp.
 • Eleverna äter frukost med MFF på Malmö Stadion med A-truppen och där MFF fårställa frågor till eleverna och eleverna ställa frågor till MFF.
 • Femmorna går med anhörig på vi går avslutningsvis på en allsvensk match och hejar på MFF.


Samarbete med MKB

 • Deltar årligen i MKB-cupen i fotboll för tjejer och killar för årskurs sex.
 • Arbetar årligen tillsammans med MKB i årskurs 3, 6 och 8 där vi tittar på vårt närområde och lär oss hur viktigt det är med sortering och återvinning. Vi lär oss även hur gröna tak tar hand om regnvattnet, hur Augustenborgs avloppssystem som ligger ovan mark motverkar översvämning och hur reningsverket får hantera det som slängs i toaletten.


Övriga aktiva aktivteter

 • På måndagar har Pelle badminton på Aurahallen.
 • Augustenborgsloppet där alla elever i årskurs F-6 är med och springer runt i stadsdelen Augustenborg.
 • AGB Skol IF är en idrottsförening där elever från årskurs 7 håller aktiviteter för yngre elever två gånger i veckan. Ledarna utbildas i syfte att kunna aktivera yngre barn efter ledarnas skoltid.