Internationell klass

Våra nyanlända elever i de internationella klasserna går en förberedande verksamhet för att sedan slussas ut i ordinarie klass. Här arbetar vi med translanguaging, flerspråkighet, så att eleverna får möjlighet att lära på och om språk med hjälp av alla sina språk.